Valerius z Trevíru

Valerius z Trevíru svatý

Žil ve 3. – 4. stol. v Trevíru. Málo informací a ty se rozcházejí. Podle legendy měl být žákem sv. Petra, který vyslal kázat evangelium do Galie prvního biskupa Eucharia s pomocníky Valeriem (jáhen) a Maternem. Maternus cestou zemřel a jeho společníci spěchali zpět za sv. Petrem, aby jej vzkřísil. Sv. Petr je poslal nazpět a když se Eucharius dotkl mrtvého, který byl 40 dnů v hrobě, ten oživl. Pokračovali pak spolu dál a obraceli mnoho pohanů. Přitom zakládali kostely. Došli do Trevíru, který si Eucharius vybral za své sídlo a stal se zde 1. biskupem. Když anděl oznámil Euchariovi blížící se smrt, ukázal na Valeria jako svého nástupce. Zemřel, když byl biskupem 25 let, a byl pohřben v kostele Sv. Jana za městem. Valerius byl pak biskupem 15 let a za jeho horlivého působení se Trevír stal významným střediskem náboženského života a evangelizace. + snad 320. Pohřben vedle předchůdce v kostele sv. Eucharia, dnes opatství sv. Matěje. Dva kamenné sarkofágy by měly obsahovat ostatky těchto dvou svatých. (Na místě biskupa následován Maternem.) Zobrazován jako biskup, s mitrou či bez ní.