Vicelin

Vicelin svatý

* kolem 1090 v Hameln (Dolní Sasko) v bohaté rodině. Jako mladý ztratil rodiče. Výborně vzdělán v benediktinském klášteře Abdinghof. 1123 katedrálním scholastikem v Brémách, o tři roky později jej Norbert z Xanten v Magdeburgu vysvětil na kněze. Ve stejném roce jej Adalbero, arcibiskup Brém, poslal do východního Holštýnska ke kmeni Vendů hlásat evangelium. Vicelin rychle viděl, že jeho práce má malé výsledky (musel se v podstatě zaměřit pouze na duchovní péči o zdejší obyvatele německého původu). Přesto se nevzdal a založil kláštery augustiniánských kanovníků Neumünster a Segeberg. 1147 zorganizováno křížové tažení proti Vendům s podporou papeže a tato akce zde jen zvýšila odpor ke křesťanství. 1149 jmenován Vicelin biskupem v Oldenburgu. Vzhledem k politické vřavě, pro odpor místního kmenového knížete a následné spory s arcibiskupem z Hamburgu, nemohl jít do svého sídla a musel i nadále žít v Neumünsteru, resp. mohl jen velmi obtížně pokračovat ve své činnosti. 1152 po záchvatu mrtvice ochrnul a vyčerpán + po dvou letech 12. 12. 1154 v Neumünsteru. Pohřben v opatství Neumünster byl ihned uctíván jako světec, ale jeho ostatky se ztratily za reformace.