Amor z Amorbachu

Amor z Amorbachu svatý

* v 7. stol. ve Skotsku (Irsku) či Akvitánii. Byl benediktinským mnichem, spolu se sv. Pirminem a Burkhardem přišel jako misionář do Německa. Pod vedením Pirmina se věnoval v klášterní samotě snaze o křesťanské dokonalosti a v krátkém čase velmi pokročil. V té době si jeden bavorský hrabě přál, aby u kaple PM, kterou postavil, byl založen klášter. Na radu Pirmin tam šel Amor s několika bratry a založil tam 734 slavný klášter Amorbach (v Odenwaldu, jz od Würzburgu). To velmi podpořilo šíření křesťanství v této oblasti. Amor se stal opatem. Klášter dosáhl již za života zakladatele velkého rozkvětu a později z něj například vyšlo několik biskupů. O 30 let později přešel do vznikajícího sesterského kláštera v Lorschi, který posléze dosáhl ještě větší proslulosti. + 777(67) zřejmě v Amorbachu a byl pohřben v kapli PM vedle Amorsbrunnen, fontány s léčivou vodou. V 9. stol. klášter vypleněn a vypálen Uhry. Někteří mniši se zachránili útěkem, jiní byli brutálně zavražděni. V té době byly zničeny všechny záznamy a z tohoto důvodu o založení kláštera a životě zakladatele známo jen málo. Nejpozději ve 12. stol. zde postaven románský kostel, pozůstatky kterého byly později integrovány do nového 1734 (15. / 16. stol.?). Amorovy ostatky sem přeneseny z Munsterbilzenu u Maastrichtu. Amorsbrunnská voda byla považována za léčivou, zejména proti bezdětnosti a očním onemocněním. Za sekularizace klášter přeměněn na královskou rezidenci. Krásný klášterní kostel je nyní luteránský a patří k nejpozoruhodnějším kostelům kraje. Znázorňován jako poutník s holí a modelem kostela v rukou.