Haimo z Halberstadtu

Haimo (Hemo, Heimo) z Halberstadtu svatý

* kolem 778 v Anglii. Byl příbuzný s Bedou Ctihodným. Vzdělával se u Alcuina v Tours a později u benediktinů ve Fuldě. Tam se seznámil s Rabanem Maurem, který studoval s ním. Vstoupil do řádu, 830 se stal učitelem v Hersfeldu a o rok později na návrh císaře Ludvíka Pobožného tamtéž jmenován biskupem v Halberstadtu v Sasku. Založil tam benediktinský klášter, který obsadil mnichy z Hersfeldu. + 27. 3. 853 v Halberstadtu. Jeho přítel Rabanus Maurus mu jmenoval jeden ze svých spisů.