Arbogast

Arbogast svatý

Původním jménem Arascach. * v 6. stol v Aquitanii ve Francii a žil jako poustevník v lesech Německa. Později se přestěhoval do Alsace, kde se stal příatelem Dagoberta II., který byl na trůně po Childericovi II. Dagobert jmenoval Arbogasta arcibiskupem Štrasburgu. Údajne vzkřísil králova syna, který zemřel při nehodě (ušlapán koněm). Jeho požehnání ve Štrasburgu bylo požehnané. Stavěl kostely a kláštery, dal postavit první katedrálu v sídle diecéze. Když tam 618 +, byl ctěn jako světec. Žádal, aby ho pochovali na hřbitově pro zločince. Jeho hrob sa stal tak populárním, že na jeho místě byl vystavěn kostel. Patron proti únavě, sklíčenosti a nemocem nohou. Znázorňován jako biskup s berlou a knihou.