Tagino

Tagino (Tagmo) z Magdeburgu blahoslavený (svatý?)

* v 10. stol. v Bavorsku (u Regensburgu). Vychován v Regensburgu pod vedením sv. Wolfganga. Stal se jeho sekretářem nebo generálním vikářem. Dosloužil mu až do smrti. Doprovázel ho i na jeho poslední cestě do Puppingen. Wolfgang si přál, aby se stal jeho nástupcem. Podle legendy však věděl, že k tomu nedojde hned po jeho smrti. Taginova skromnost a jednoduchost byla totiž některým trnem v oku. A tak vybrali a císař Otto III. jmenoval svého kaplana Gebharta z Hohenwartu. (Následoval spor mezi císařem a vévodou.) Tagino působil, vzhledem ke svým kvalitám,  v různých funkcích u dvora. A po deseti letech 1004 se stal (3.) arcibiskupem v Magdeburgu. Spolupracoval s císařem Jindřichem II. Začal tam stavbu velkolepé katedrály. Choval se ušlechtile, byl plný radosti. Byl jedním z nejposvátnějších biskupů své doby, nejvěrnější přítel velkého císaře svatého Jindřicha II. + 9. 6.(7.) 1012 v Torhenburgu v Sasku.