Maskelin

Maskelin blahoslavený

Působil jako kněz v Mohuči, biskupem Brunem II. z Kolína, byl vyslán jako posel do Clairvaux. Návštěva kláštera na něj udělala takový dojem, že v Clairvaux zůstal, stal se mnichem a žákem sv. Bernarda. Zemřel v požehnaném věku.