Erkenbert

Erkenbert (Erko) svatý

* okolo 1080 ve Wormsu (Porýní – Falc). Syn Reginmara, komorníka biskupa ve Wormsu. Oženil se a měl více dětí. Po zaopatření dětí a dohodě s manželkou Richlindou založili kanovnické kláštery augustiniánů – 1119 mužský s nemocnicí (Frankenthal) a 1125 ženský (Ormsheim), kde se stali oba dva představenými (a on i knězem). Mužský nazýván Velký a ženský Malý Frankenthal. + 24. 12. 1132 ve Frankenthalu (Porýní – Falc) a pohřben tam v hrobě před oltářem klášterního kostela.