Aventinus

Aventinus (Johannes)

Vlastním jménem Johannes Georg Turmair (*1477 Abensberg, Dolní Bavory – † 1534 Regensburg), zvaný i Aventin, byl německý humanistický spisovatel a historik. Je pokládán za průkopníka klasické filologie v Německu a zakladatele německé historiografie. Jeho bustu nechal král Ludvík I. Bavorský vystavit ve Walhalle. Jeho hrob je v klášteře sv. Emmerama v Regensburgu. Aventinus studoval od 1495 na vysokých školách v Ingolstadtu, Vídni, Krakově a Paříži, především humanitní vědy. Získal obsáhlé a komplexní vzdělání, jaké tehdy dosáhlo jen málo učenců. 1509 po skončení studií sa stal vychovatelem a učitelem synů zemřelého vévody Albrechta IV. na dvoře bavorského knížete Viliama IV. 1517 byl jmenován historiografem Bavorska a dostal čestnou úlohu vypracovat dějiny Bavorska. K tomu sesbíral velké množství pramenného materiálu, na základe kterého napsal víc historických prací. Jedním z najvýznamnějších Aventinovych děl je kronika Annales ducum Boiariae/Annales Boiorum resp. Bayerische Chronik (Anály Bavorov resp. Bavorská kronika). Jde o sedmisvazkové dílo o dějinách Bavorů do 1460. O hodnověrnosti tohoto díla někteří historici pochybují, neboť vzniklo na základě pramenů, z ktorých dnes mnohé neexistují a mnohé známe jen na základě pozdějších opisů. Souborně vydala jeho práce Mnichovská akademie 1880 až 1884 v pěti svazcích. Osud Aventinova díla nebyl lehký. I když nejstarší dějiny zpracoval značně romanticky, období středověku napsal na základě pramenů už značně kriticky, otevřeně odhalil rozličné politické intriky, spoločenské a mravní delikty feudální a zejména církevní hierarchie. Za tuto kritičnost ho 1528 obvinili z kacířství a uvěznili. 1554 sa dostalo jeho jméno i na index Benátské inkvizice a vydávání jeho knih bylo zakázané. Po krátké vazbě v Abensbergu jej vysvobodil Leonhard Eck, rádce vévody Viliama IV. Po vysvobození odečel do svobodného ríšského města Regensburg, kde žil až do smrti.