Irmegarda ze Süchteln

Irmegarda ze Süchteln (z Kolína) svatá

* 1020 na hradě Aspel v Porýní. Dcera hraběte, po smrti rodičů rozdala majetek mezi nemocnice, kostely a hospice. Podnikla několik poutí do Říma a po návratu se usadila v poustevně v Süchteln blízko Krefeldu. Zde je od 1500 kaple jí zasvěcená. Několik posledních let žila v Kolíně, kde podporovala kláštery a kde + 4. 9. kolem 1085. Kult potvrzen 1319. Její ostatky odpočívají v sarkofágu ze 14. stol. v kapli sv. Anežky v kolínském dómě. Znázorňována jako poutnice s holí, nebo jako panna s čelenkou.