Markvard z Prümu

Markvard z Prümu svatý

* ve Francii. Opat v Prümu, Porýní-Falc, tam i + 27. 2. 853.