Ramwold z Regensburgu

Ramwold (Ramuold) z Regensburgu svatý

* kolem 900, pravděpodobně v Trevíru středostavovským rodičům. Stal se knězem a dlouho žil jako benediktinský mnich v opatství sv. Maximina v Trevíru (a byl zde i kaplanem arcibiskupa Jindřicha a snad i na škole, kde mezi jeho žáky patřil budoucí císař Otto III.). Biskup Wolfgang jej povolal ve věku 70(5) let do Regensburgu a svěřil mu klášter sv. Emmerama (poté, co osamostatnil jeho fungování – do té doby šlo o klášter biskupův) jako opatovi. Vedl klášter moudře, žil velmi skromně (pečoval o chudé a nemocné)  a postupně jej reformoval a dovedl k rozkvětu jak po architektonické tak po duchovní stránce. V oblastech knižní malby, zlatnického umění a architektury byly vytvořeny nesrovnatelné hodnoty. Klášter byl duchovním a náboženským centrem své doby. Nástupce Wolfgangův Gebhard chtěl klášter zase převést pod biskupskou svrchovanost, ale Ramwoldovi se podařilo klášteru uchovat autonomii. + ve věku téměř 100 let 17. 6. 1000 v Regensburgu. Pohřben v kostele sv. Emmerama, který sám postavil, ve vysoké kruhové kryptě v kamenném sarkofágu. Na jeho hrobě řada zázraků. Patron při očních chorobách.