Bertold z Schedy

Bertold z Schedy svatý(?)

* 1200 v Lübecku (?). Byl knězem a premonstrátským mnichem v klášteře Scheda (v dnešním Wickede). Pak odešel jako poustevník na nedalekou horu Haslei u Fröndenbergu v Porúří a postavil zde poustevnu a kapli, zasvěcenou Matce Boží, pro kterou dostal od své sestry obraz PM, který její otec přivezl ze Svaté země. Spolu s bratrem Menrichem pracoval na vytvoření nové pobočky řádu v Fröndenberg, ale + před jejím otevřením 13. 7. před 1230 ve Fröndenbergu a pohřben byl v Schedě.