Erenfrid

Erenfrid svatý

* kolem 955 v Lotrinsku a jako zemský pán se svou ženou Matyldou, dcerou císaře Otty II., založil 1024 benediktinský klášter Brauweiler u Kolína. + 21. 5. 1035 v Saalfeldu v Durynsku. Pohřben i s manželkou v Brauweileru. Po sekularizaci 1809 nové využití klášterních budov. Za Třetí říše část budov jako koncentrační tábor a pak věznice gestapa. Vězněn zde 1. kancléř SRN Konrád Adenauer. 1969 státní nemocnice – psychiatrie a neurologie, 1978 uzavřena. Historické budovy předány úseku kultury Porýní. Tomba s ostatky nejvýznamnější památkou bývalého benediktinského kostela.