Konrád I. z Trevíru

Konrád I. z Trevíru svatý

* 1016 Pfullingen v Bádensku – Würtenbersku. Jmenován císařem Jindřichem IV. do úřadu trevírského arcibiskupa. Svými protivníky (vč. trevírského rychtáře) však ještě před nastoupením do úřadu 1. 6. 1066 v Ürzigu (Porýní – Falc) zajat a brutálně zavražděn. Jeho ostatky se později dostaly do benediktinského opatství Tholey (Saar).