Auctor z Met

Auctor z Met (z Trevíru) svatý

Auctor byl v 5. stol. biskup Metách. + asi 452. Brzy se stal hlavní postavou legend, které měly potvrdit neporazitelnost města Mety 451 při útoku Hunů pod Attilou. 828 byly přeneseny Auctorovy ostatky do Maursmünsteru / Marmoutieru. V 11. stol. byl Auctor přidán do seznamu biskupů Trevíru a od té doby byl hrob v Grab in Taben, nyní známém jako část Taben – Rodtu an der Saar, uctíván jako Auctorův. Začátkem 12. stol. byly ostatky přeneseny z Trevíru do Helmarshausen a markýzou Gertrudou založen kolem 1115 Aegidienkloster v dnešním Brunswicku. Patron Brunswicku.