Konrád z Rakouska

Konrád z Rakouska blahoslavený

* okolo 1115. Syn sv. Leopolda Rakouského a bratr biskupa Otty z Freisingu. Údajně se stal na nějakou dobu opatem v mladém klášteře Heiligenkreuz u Vídně. Od 1148 byl biskupem v Pasově, od 1164 arcibiskupem v Salzburgu. Všude panoval moudře a žil svatě až do + 1168.