Ernst z Neresheimu

Ernst z Neresheimu svatý

* v 11. století v Dillingen (Steisslingen) v Německu. Stal se benediktinským mnichem (a posléze 5. opatem) v Zwiefaltenu na Dunaji nedaleko Ulmu, odkud však spolu s dvanácti dalšími mnichy 1119 přešel do kláštera v Neresheimu, který tehdy (1106) nově vznikl sz od Augsburgu a stal se tam 1. opatem. Brzy složil úřad, aby se mohl s císařem Konrádem III. zúčastnit 1. křížové výpravy do Svaté země, při níž ho zajali Saracéni, kteří jej 7. 10. 1148 v Mekce krutě umučili. Bývá často zobrazován s rumpálem a navijákem, protože podle tradice to byly nástroje jeho mučení. Ernst je ale možná jen fiktivní postava, vytvořená z historických prvků. Až v 18. stol. se pravděpodobně vyvinulo uctívání a tradice, na základě některého doloženého mučednictví. Neresheimský klášterní kostel byl víckrát zničen a 1750 znovu vybudován do krásné barokní podoby. Ernst bývá znázorňován s rumpálem a navijákem.