Eugenia z Odilienbergu

Eugenia z Odilienbergu svatá ?

Dcera vévody alsaského Vojtěcha a jeho manželka Gerlingovy. Stala se abatyší v působišti její tety Odilie na v klášteře na Odilienbergu v Alsasku. + po 735. Pohřbena v klášteře v Odilienkapelle. Její ostatky ztraceny v třicetileté válce.