Lantpert

Lantpert svatý

Pocházel z hraběcího rodu z Ebersbergu a žil v 10. stol. v Bavorsku. Od 937 biskupem ve Freisingu. Období častých nájezdů Maďarů. Podle legendy zachránil 955 svou modlitbou město před nájezdem Uhrů. Nejdříve se do husté mlhy zahalila katedrála, pak celé město. + 19. 9. 957 ve Freisingu.