Walter z Birbecku

Walter z Birbecku svatý

* v Birbecku v Belgii. Cisterciák, celý život žil v klášteře. Pro velkou úctu k PM měl přezdívku Mariin mnich. Po + 1206 v Himmerodu v Porýní – Falci se u jeho hrobu uzdravilo mnoho postižených a nemocných lidí.