Regiswinda

Regiswinda svatá

Žila v 8. stol. v Laufenu na Neckaru v Německu, dcera bádenského markraběte Arnošta. Byla velmi zbožná, hodně se modlila, v 7 letech ji chůva uškrtila a hodila do Neckaru, protože nesnášela její zbožnost. Pohřbena ve farním kostele v Laufenu, který se v 16. stol. stal evangelickým, i němečtí protestanti ji ctí jako mučednici.