Radegunda z Wellenburgu

Radegunda (Radiána) z Wellenburgu svatá

* ve 13. stol. z Wulfertshausenu u Friedbergu nedaleko Augsburgu. Sloužila na zámku Wellenburg u Augsburgu (jako děvečka v chlévě u dobytka) a večer se po práci starala o malomocné v nedalekém špitálu, které ošetřovala a nosila jim jídlo ze zámecké kuchyně. Podle legendy ji závistivé služky obžalovaly u pána, že odnáší z jeho majetku bez dovolení, ačkoliv dávala z toho, co si sama ušetřila. Jednoho dne ji potkal pán na cestě za malomocnými. “Co to neseš v koši?“ tázal se jí. Ona ustrašená řekla: “Mýdlo a hřeben na čištění nemocných.“ Pán uvěřil a tak ušla důtce. Ale Bůh na své světici potrestal tento všední hřích. Když se jednou vracela na zámek, napadli a pokousali ji vlci. Dostala se sice na zámek, ale za tři dny + okolo 1290). Ihned po smrti ctěna jako světice a na místě napadení jí byla postavena kaple, kam proudilo množství poutníků, později nadaná řadou privilegií (dnes Samota Radegundy – Weiler). Svatořečena 1812 při přenesení ostatků do farního kostela ve Waldbergu u Augsburgu, kde od 1977 uloženy ve skleněném sarkofágu v hlavním oltáři. Zobrazována jako děvečka, často se šátkem na hlavě, s kbelíkem, hřebenem a kartáčem.