Egbert

Egbert a ebsdorfští mučedníci svatí

* v 9. stol., vydali se na cestu na poutní místo, cestou byli pobiti pohanskými Normany, kteří na ně vtrhli, mezi mnoha mrtvými byli rytíři i kněží, + 2. 2. 880 Lüneburská step v Dolním Sasku.