Thiento z Wessobrunnu

Thiento z Wessobrunnu (a druhové) svatí

* kolem 900. Benediktin, opat ve Wessobrunnu u Ammersee v Bavorsku. 955 přepadli klášter divocí Uhři, kompletně jej zničili a opata se šesti řeholníky 3. 4. 955 zabili. Byli pohřbeni v kapli PM. Již ve 13. stol. uctíváni jako mučedníci a zmínka o hrobu sedmi mučedníků v kapli. Za sekularizace však hrob zničen a ostatky zmizely.