Binhilda z Altmünsteru

Binhilda (Bilhilda? Bilhildis?) z Altmünsteru (Mohuče) svatá

* v pol. 7. stol. v Hochheimu, dnes Veitshöchheim u Würzburgu, jako dcera hraběte Iberina a jeho manželka Matyldy. Podle legendy měla touhu zaslíbit se Bohu, ale podle vůle otce byla 672 (?) provdána za pohanského krále Durynska Hetana I. do Würzburgu. Čekala dítě, když její manžel musel odejít do války, vrátila se tedy domů do Hochheimu. Odtud prchala tajně lodí do Mohuče ke svému strýci, arcibiskupovi Rigibertovi. Porodila syna, ale ten brzy zemřel. Po návratu manžela jej obrátila na víru. Po jeho brzké smrti pak použila dědictví k péči o nemocné a chudé, přestože kvůli svému mládí byla ještě vyzývána k dalšímu manželství. S podporou svého strýce arcibiskupa Sigiberta založila 700 nedaleko Mohuče benediktinský klášter Altmünster, kde byla sama abatyší až do + okolo 734 (790?) v Mohuči. Bilhildino tělo bylo pohřbeno v chóru Münsterkirche. V noci měla kolem jejího hrobu často jiskřit světla jako hvězdy. Její uctívání nejprve v Mohuči (1000). Po 1060 sepsán její životní příběh. 1289 ji v klášteře zbudován oltář s relikviářem s ostatky z hlavy. V 13. stol. klášter předán cisterciáckému řádu a 1781 zrušen. 1722 ostatky přeneseny do Veitshöchheimu. Ostatní památky v Domsakristei v Emmeramskirche v Mohuči (poničeny při bombardování 1945). Ostatky hlavy 1991 vědecky studovány a ověřena jejich opravdovost. V Veitshöchheimu probíhá každý rok na památku Bilhildy průvod s její bustou. V Mohuči dnes na místě bývalého kláštera evangelický Altmünsterkirche. Patronka nemocných. Znázorňována jako abatyše, držící model kostela a berlu.