Gunthilda ze Suffersheimu

Gunthilda ze Suffersheimu svatá

* v 10. stol. v Bavorsku. Děvečka na statku. Vyznačovala se velkou zbožností a láskou ke Kristu. + kolem 1050 v Suffersheimu. Patronka služebných, dobytka, proti malomocenství. Zobrazována v selském šatu či v dlouhém oblečení s pláštěm, s konví mléka nebo bochníkem sýra.