Kunissa

Kunissa (Kunigunda) z Andechsu svatá

* v 10. století. Dcera Konráda z Oeningen na Bodamském jezeře, vnučka císaře Otty I. Velikého. Provdaná za hraběte Bedřicha z Diessen – Andechsu, ale už záhy ovdověla (muž zahynul na pouti do Svaté země). Jako vdova podporovala církev všemi prostředky, zakládala kláštery a kostely. V Diessen založila kolem 1000 klášter kanovníků a kostel sv. Štěpána. Na západní straně kostela si nechala připravit buňku pro modlitbu a rozjímání, kam docházela z hradu. + okolo (6. 3.) 1020, pohřbena v klášterním kostele Sv. Štěpána. Její ostatky vyzvednuty 1466 (probošt Jan dal se svolením biskupa z Augsburgu zbourat starý kostel a postavit nový, ostatky Kunissy pohřbeny vedle oltáře) a 1739. Náhrobní kámen s nápisem, který nechala vytesat (Kunissa, hříšnice, paní tohoto místa, darovala tento dům Bohu, a tady se skončil její život) je zazděn na levé straně zdi (podlahy?) kostela (lze jej vidět před skleněným relikviářem Mechtyldy z Diessen). Záznamy kláštera hovoří o několik zázracích u jejího hrobu na její přímluvu.