Bruno z Rommersdorfu

Bruno z Rommersdorfu svatý

Potomek šlechtického rodu z Brunswicku. Stal se 1214 opatem premonstrátského kláštera Rommersdorf (dnes část Heimbach – Weis v Neuwied). Rozšířil budovu a knihovnu. Přátelil se s Ludvíkem IV. Durynským a jeho manželkou Alžbětou. + 10. 12. 1236 v Rommersdorfu.