Altfrid z Münsteru

Altfrid (Altfred) z Münsteru svatý

* v 9. stol. pravděpodobně ve Frísku. Byl příbuzným 1. biskupa v Münsteru Liudgera a také napsal jeho životopis. On sám se po Liudgerovi a Gerfriedovi stal 3. biskupem v Münsteru a zastával tuto funkci 839 – 49. Byl také pátým opatem benediktinského opatství, založeného Liudgerem v Ruhru (nyní Essen – Werden). Tam dokončil výstavbu Liudgerovy krypty, určené jako pohřebiště pro příbuzné zakladatele kláštera, a byl tam i po  + 22. 4. 849 pohřben. Nesmí být zaměňován za Altfrieda, biskupa v Hildesheim, který žil přibližně ve stejnou dobu.