Hadeloga z Kitzingen

Hadeloga (Hadelog, Adeloga, Hadelauga, Adelheid) z Kitzingen svatá

* kolem 710 (v Anglii?), podle tradice dcera Karla Martela a jeho manželky Kunehildy. Zaslíbila se Bohu a otec ji vyhnal (i s jejím kaplanem?). (S využitím kaplanových finančních prostředků) asi 732(48) založila mužský a ženský benediktinský klášter v Kitzingen nad Mohanem u Würzburgu v Bavorsku a stala se 1. abatyší. Po několika letech se s ní otec usmířil (pod dojmem její požehnané činnosti?) a daroval klášterům majetek a půdu. Následně okolo vzniklo město Kitzingen (dnes se uvádí 745). Žila v modlitbách, rozjímání, půstech, péči o potřebné, vykonávání prostých prací. Klášter byl pohostinný, staral se o chudé, nemocné a cizince. Jedním z těch, o které bylo pečováno, byl 750 i svatý opat Sturmius, který onemocněl při návratu z cesty do Itálie. + tam kolem 750 (2. 2. 770?) a pochována pod oltářem klášterního kostela PM. Její legendární životopis pochází z 12. stol. Z legendy: Jeden ze zaměstnanců kláštera byl zavražděn a okraden na lovu, na němž byl jen s věrným psem, známým v celém klášteře. Pes hlídal tři dny mrtvolu pána a vrátil se, až když jej vyhnal hlad. Byl velmi neklidný, a tak s ním Hadeloga poslala dva sluhy, aby hledali jeho pána. Pes je dovedl na místo vraždy k nahému tělu, všechny věci byly lupiči odcizeny. Přivezli tedy mrtvého do kláštera a tam byl pohřben. Abatyše se chtěla dovědět, kdo spáchal vraždu. Po pohřbu se obrátila ke shromáždění a požádal je, aby ukázali vraha, pokud o něm vědí, aby mohl činit pokání a zachránit svou duši. Když nikdo nechtěl, modlila se k Hospodinu a identifikovala vraha s pomocí psa. Ten se ke svému zločinu přiznal. Na všechny lupiče padla hrůza a majetky kláštera i lidé byli v bezpečí. Nástupkyní pravděpodobně Tekla z Kitzingen. Památky na Hadelogu (ostatky) v Kitzingen byly zničeny 1525 při selském povstání. Patron: proti horečkám.