Plektruda z Kolína

Plektruda (Bliktruda) z Kolína svatá

* v 7. stol. Pravděpodobně dcera sv. Irminy z Trevíru a sv. Dagoberta II., sestra sv. Adély z Pfalzelu. Od 670 manželka franckého majordoma Pipina Prostředního (praděda Karla Velikého). Teta sv. Notburgy z Kolína, Zakládali kostely i kláštery (i opatství PM na Kapitolu v Kolíně n. R.) a vybavovali je četnými statky. Po smrti manžela 714 se uchýlila do Kolína, odkud ji 717 vyhnal nevlastní syn Karel Martel. Poslední léta života prožila pravděpodobně ve svém klášteře na Kapitolu v Kolíně. + 10. 8. 725, pravděpodobně v Kolíně a tam na Kapitolu u PM i pohřbena. Tam je deska z Plektrudina hrobu z 1200 (?).