Willehad

Willehad z Brém svatý

* 745(0)  v Northumbrii (Anglie) a přátelil se s Alcuinem (či jeho příbuzný). Pravděpodobně dán ke vzdělání do katedrální školy v Yorku. Účastník anglosaské mise na pevnině. Přišel jako kněz kolem 770(2) do Fríska a zpočátku pracoval v Dokkumu, kde byl před 20 lety zabit sv. Bonifác. Byl zde opakovaně vystaven smrtelnému nebezpečí od pohanských Frísů. Po saské vzpouře 782(0) uprchl z oblasti (zatímco jeho společníci Folkard, Attroban, Benjamin, Emming, Gerwald a Grisold byli zabiti). Nejprve vykonal pouť do Říma a později se usadil na dva roky v klášteře Echternach na Saueru (měl vazby i na jeho opata Beornrada a zakladatele Willibrorda). Po Widukindově konverzi 785 se vrátil jako misionář do Fríska. O dva roky později vysvěcen ve Wormsu na misijního biskupa a Karlem Velikým vyslán na misi mezi Sasy. Vybral si Brémy jako biskupství (zřízení brémské diecéze 805), moudře je spravoval a na severu Jutského poloostrova vybudoval 18 kostelů a kaplí. 789 zahájil stavbu první brémské katedrály. O pár dní později 8. 11. 789 + v Blexemu při ústí Wesery, dnes část Nordenhamu (Dolní Sasko), v pouhých 44ti letech. 860 jeho ostatky vyzvednuty a pohřbeny biskupem Ansgarem v nově posvěcené katedrále (a sepsány zázraky na jeho přímluvu). Spolu s Karlem Velikým je považován za zakladatele města Brémy. Willehadův životopis pravděpodobně napsán duchovním v Brémách. Znázorňován jako biskup většinou rozbíjející obrazy model nebo křtící obrácené.