Simeon z Trevíru

Simeon z Trevíru svatý

* v 10. stol. v Syrakusách (Sicílie). Syn sicilského Řeka. Vzděláván v Konstantinopoli. 7 let provázel poutníky ve Svaté zemi. Potom odešel jako mnich do kláštera PM v Betlémě a později do kláštera sv. Kateřiny na Sinaji. Místní opat požádal Simeona o sbírání almužen pro klášter v Evropě. Za tímto účelem se měl setkat v Rouenu s vévodou Richardem II. Když se tam ale dostal, vévoda byl již mrtev. Simeon navštívil opatství sv. Vanna ve Verdunu a sv. Martina v Trevíru. Trevírský opat Eberwin jej představil svému arcibiskupovi Poppovi. Simeon ho pak doprovázel na jeho pouti do Svaté země 1028 – 30. Na vlastní žádost se Simeon vrátil spolu s arcibiskupem zpět do Trevíru, kde se nechal zazdít jako reklúz do severní věže v Porta Nigra. Tam strávil své poslední roky a + 1. 6. 1035. Jen několik měsíců po smrti jej papež svatořečil. Arcibiskup Poppo ve vděčnosti věrnému společníkovi z cest 1041 přebudoval k jeho poctě Porta Nigra na kostel, přilehlý ke klášteru sv. Simeona. Po zrušení Simeonova kláštera 1802 byly ostatky přeneseny do kostela sv. Gerváse v Trevíru, kde jsou v barokním sarkofágu. Další památky byly 1971 uloženy v nově postaveném Trevírském kostele sv. Simeona. V dómském pokladu je dodnes uchovávána jeho čepice z velbloudí srsti. Znázorňován je v oděvu jáhna a někdy jako poutník.