Gumbert

Gumbert (Guntpert) svatý

* v 8. stol. v Ansbachu v Bavorsku. Na svém pozemku po rodičích založil kolem 750 benediktinský klášter, který až do své smrti vedl jako opat. 786 ho věnoval Karlu Velikému a ten ho dal později würzburskému biskupství (a Gumberta snad jmenoval biskupem). + 790 v Ansbachu a pohřben tam v klášterním kostele. Znázorňován jako biskup, většinou s berlou a modelem kostela.