Giselbert ze Zusmarshausenu

Giselbert ze Zusmarshausenu svatý

* v 10. / 11. stol. Pravděpodobně skotský královský syn, pracoval jako pastýř ovcí, už za života požíval velké úcty. + v 11. stol. v Zusmarshausenu v Bavorsku. U jeho hrobu četné zázraky. Zobrazován jako pastýř s odloženou korunou.