Jindřich bonnský

Jindřich bonnský blahoslavený

* 1100 v Bonnu, rytíři, který se zúčastnil 1147 křížové výpravy proti Maurům. Při obléhání Lisabonu 1147 padl a byl pohřben u ​​kostela Sv. Vincenta. Na jeho hrobě později docházelo k řadě zázraků, které způsobily velkou oddanost křižáků.