Christina z Hamm

Christina z Hamm svatá

Vedla podle tradice do 1464 v Hamm v Severním Porýní – Vestfálsku zbožný život. V tomto roce nesla na vlastním těle 15 týdnů mezi Popeleční středou a Božím tělem pět ran Kristových. Předpověděla pak, že stigmata do dvou hodin zmizí, a stalo se tak. + v Hamm. Zpráva o stigmatizované panně napsal 1482 v Hamm Werner Rolevinck.