Rimbert z Brém – Hamburku

Rimbert z Brém – Hamburku svatý

* kolem 830 v Belgii. Pocházel ze starého šlechtického rodu z Flander a pravděpodobně vyrůstal v blízkosti kláštera Thurholt v Západní Belgii, kde získal vzdělání. Tam se také seznámil se svým učitelem Ansgarem, jehož věrně v následujícím období následoval. Po Ansgarově smrti se stal jeho nástupcem jako arcibiskup Brém – Hamburku. Podnikl četné misionářské cesty do Dánska a Švédska. Po nějaké době se však musel soustředit na vykupování křesťanů, uvězněných Normany, jejichž trvalé útoky zničilo úspěchy při šíření víry ve Skandinávii. Po + 11. 6. 888 v Brémách. Pohřben na východní straně katedrály v Brémách.