Maximus

Maximus a mučedníci ze Salzburgu svatí

Vedl misionáře a Herulové v Salzburgu jej zabili. Maximus byl pověšen na kůl, další byli svrženi ze skály z jeskyně, ve které byli ukryti. Vzpomínka na tohoto svatého mučedníka se slaví v Salzburgu v Margarethakirche (bývalý Amandikirche). Nápis nad hrobem světce zní: "V roce 477 po Kristu Odoaker, král Rusů, Gótů, Maďarů a jiných divokých národů v jeho hněvu proti církvi zavraždil sv. Maxima a padesát pět mužů, kteří se skrývali v této jeskyni, kvůli jejich víře. Díky němu bylo ohněm a mečem zpustošeno celé Bavorsko.