Herman z Cappenbergu

Herman z Cappenbergu blahoslavený

* kolem 1110 v Kolíně n. R. Jako syn židovského obchodníka Judy půjčil biskupovi Egbertovi Münsterovi určitou sumu peněz, bez zabezpečení. Proto jej rozzlobený otec poslal za duchovním, aby s ním zůstal tak dlouho, dokud nezaplatí. Juda na návštěvě biskupa zůstal několik týdnů a doprovázel jej na výlety, včetně vizitace premonstrátského kláštera Cappenberg. Po návratu do Kolína n. R. Juda pochyboval více a více o své víře. Nakonec byl pokřtěn na jméno Hermann a vstoupil do Cappenbergu, kde se učil latinu a stal se knězem. Později se stal děkanem dceřiného kláštera Scheda Sauerland, kde + 6. 8. 1173.