Evermod z Ratzenburgu

Evermod z Ratzenburgu svatý

* kolem 1100 v Belgii. V mládí (1120) učedník sv. Norberta z Xanten v Cambrai v severní Francii. Rychle se stal jeho nejbližším důvěrníkem. Společně bojovali proti kacířům, zejména Tanchelinovi, který odmítl učení o svátostech. Evermod jedním z prvních premonstrátů kláštera v Cappenbergu v Dortmundu, vedl nově založený klášter v Saale u Calbe, později 1138 proboštem v st. Marien v Magdeburgu. Odtud založil čtyři nové premonstrátské kláštery Havelberg, Jerichow , Quedlinburg a Pöhlde. 1154 jej saský vévoda Jindřich Lev instaluje jako biskupa do nově vytvořené diecéze Ratzeburg – pravděpodobně se souhlasem biskupa z Magdeburgu. Poté se přestěhoval do Šlesvicka – Holštýnska, aby kázat Boží slovo pro polabské kmeny (apoštol Wendů). V Ratzeburgu začal kolem 1165 s výstavbou katedrály a položil základy pro pozdější město. + 17. 2. 1178 a byl pohřben v katedrále v Ratzeburgu. Kanonizace 1728.