Badurad z Paderbornu

Badurad z Paderbornu svatý

* kolem 780 ve šlechtické rodině v Sasku. Získal vzdělání ve Würzburgu, kde působil jako duchovní v katedrále. Jako vyslanec císaře Ludvíka Pobožného jej zastupoval při sporu s jeho syny. 815 se stal biskupem v Paderbornu v Severním Porýní – Vestfálsku. Založil katedrálu, katedrální školu a katedrální klášter, pracoval na organizaci farností. Podílel se na založení klášterů Corvey, Höxter a Böddeken. 836 zajistil přivezení ostatků sv. Liboria z Le Mans do Paderbornu. + 17. 9. 862 v Paderbornu.