Markéta Bavorská

Markéta Bavorská svatá

* 1372. Dcera vévody Ruprechta Falckého, pozdějšího wittelsbašského německého krále. 1392 ve 20 letech provdána za vévodu Karla II. Lotrinského, ale jejich manželství nebylo příliš šťastné. Hluboce věřící Markéta tedy své poslání viděla v pomoci chudým a nemocným, mnoho času trávila v nemocnicích, které založila, těšila trpící a umírající. Některé nemocnice sama založila. Podle legendy 1407 svou vroucí modlitbou rozhodla bitvu mezi Lotrinskem a Orleánsem. Po smrti manžela 1431 rozdělila svůj čas mezi vládu a ošetřování potřebných. + 27. 8. 1434 v Nancy ve Francii. Pohřbena v rodinné hrobce v kostele sv. Jiří v Nancy.