Egilhart

Egilhart (Eilhard, Edulard) svatý ?

Benediktinský mnich, stal se opatem v Kornelimünster v Cáchách. V lese poblíž Bergheimu v Erft v Severním Porýní – Vestfálsku 881(92) zabit Normany. Na místě jeho mučednické smrti později postavena kaple.