Lubenc

Lubenc (Lubentius) svatý

Žil ve 4. stol. Žák sv. Martina z Tours. Působil v Trevírské diecézi jako kněz pod biskupem Maximinem, a to v Kobern na Mosele (Porýní – Falc, jz od Koblenzu). Tam pravděpodobně + v pol. 4. stol. Jeho ostatky přeneseny do Dietkirchen u Limburgu, kde mu po několika staletích vystavěli kostel. Stále zde lze v jednom z nejkrásnějších románských kostelů v Německu vidět kamennný sarkofág s nápisem z 10. stol. a relikviář s hlavou. Znázorňován jako kněz v mešním rouchu, držící kalich a knihu.