Menrich

Menrich (Meinrich) svatý

* pravděpodobně 1200 v Lübecku (Šlesvicko – Holštýnsko). Jeho bratr Berthold si postavil poustevnu v Porúří poblíž Fröndenbergu. Po jeho smrti tam Menrich shromáždili kolem sebe učedníky, které učil křesťanskému způsobu života. Později založil ve Fröndenbergu cisterciácký klášter, který byl výrazně podporován hrabětem Ottou von Altena. + 20. 6. kolem 1265.