Dietrich z Met

Dietrich (Theodoric, Deodericus) z Met svatý ?

Syn hraběte Eberharda a Amalrady, synovec královny Matildy a bratranec Brunna I. z Kolína n. R. a císaře Otta I. Vzděláván u katedrální školy v Halberstadtu, v Hildesheimu, v Kolíně n. R. Pak v okruhu kolem Brunna I. 965 se stal 47. biskupem Met. Poradcem císaře. Obnovil a zkrášlil katedrálu v Met, těžce poškozenou během povstání vévody Konráda Červeného Red proti jeho otci králi Ottovi I. 967 – 972 doprovodil císaře Ottu I. na italském tažení. Přinesl obrovský poklad z památek do Met, i do benediktinského kláštera sv. Vincence, který 968 založil. Vč. italských rukopisů pro knihovnu svého kláštera. V opatství sv. Arnulfa,  Metze podporoval gorzké reformy a inicioval, že opat John napsal biografii reformátora Jana z Gorz. K ochraně majetku diecéze proti nepokojům v království Burgundském založil kolem 975 na horním toku řeky Mosely hrad, město a opatství Saint Goëricus, z něhož vyrostlo město Epinal. Od 980 hrál jako rádce císaře Otty II. důležitou roli v politice vůči Lotrinsku. Dokonce i Ottu II. doprovázel do Itálie. Po jeho smrti 983 se odvrátil od regentky Theophano a podporoval soupeře Jindřicha Wranglera. + 7. 9. 984 a pohřben ve svém klášteře sv. Vincenta. Tam v pol. 11. stol. napsán jeho životní příběh.