Arno z Würzburgu

Arno (Arn) z Würzburgu svatý (blahoslavený?)

* v 9. stol. Pocházel z Würzburgu. Byl žákem Würzburgského biskupa Gozbalda. 855(4) jmenován východofranckým králem Ludvíkem Němcem biskupem Würzburgským. Na místě vypáleného Salvatormünsteru (od) 855 budoval dóm sv. Kiliána. Na východě jeho diecéze bylo pod jeho vedením v deseti letech postaveno devět kostelů. Účastnil se opakovaně Říšských dnů a Říšských synodů. Účastnil na čtyřech taženích krále proti Čechám, Moravě, Normanům a Srbům. Podle tradice byl od pohanských Lužických Srbů zabit během slavení mše 13. 7. 892 v dnešním Frankenbergu u Chemnitz v Sasku. Pohřben byl ve Würzburgu. Mučednická úcta byla ve Frankách živá v 16. až 18. stol. Oficiálně nebyl svatořečen.