Hildulf z Trevíru

Hildulf z Trevíru svatý

* v 7. stol. v Bavorsku. Původně opat augustiniánských kanovníků v klášteře St. Dié, kolem 666 biskupem v Trevíru (jiné zdroje říkají, že byl biskupem ve slavném benediktinském klášteře Saint Maxim). Váže se k němu vybudování trevírského kostela sv. Jana. 671 se vzdal úřadu a založil klášter v Moyenmoutier (Mittelmünster) ve Vogézách, který vedl jako opat až do + 11. 7. kolem 700. Relikviář byl ukraden v době francouzské revoluce, ostatky uloženy stále v Mittelmünsteru.